praktijkruimteActueel aanbod

Zijnsoriëntatie Zutphen
Leren oriënteren op Zijn is kiezen voor geluk


We zijn van nature vrij, open, stralend en liefdevol
Uitgangspunt van Zijnsoriëntatie is dat onze aard vrij, open en liefdevol is. Dat is onze natuurlijke aard. Alleen hebben we hier in ons dagelijks leven vaak weinig of geen contact mee. Het is niet moeilijk om je natuurlijke aard weer naar de voorgrond te halen.

Je problemen in een ander licht zien
Zonder dat we het doorhebben, worden we behoorlijk bepaald door diepgewortelde aannames over onszelf en het leven. Deze zijn niet altijd 'juist' en kunnen je soms behoorlijk in de weg zitten. Ze hebben vaak tot gevolg dat je niet gelukkig bent en geen oplossing ziet voor bepaalde situaties. Samen met mij kijk je welke aannames je hebt en leer je ze in een ander licht te zien. Het kan een hele opluchting zijn als je ze doorziet en los kunt laten. Het geeft kracht en zelfvertrouwen als je ervaart dat je wél bij machte bent om 'gelukkig' en adequaat met situaties om te gaan.

Geluk vraagt moed en toewijding
Het vraagt moed en toewijding om het wezenlijke tot leidraad te maken. Ik help je om bij je levensvragen, dilemma's en problemen van alledag telkens weer terug te gaan naar het meest vrije uitgangspunt. Het is mijn overtuiging dat het leven steeds aan onze deur klopt en vraagt om ons leven in lijn te brengen met ons meest vrije uitgangspunt… onze vrije aard.

Zijnsorientatie kun je beschouwen als een alternatieve vorm van psychotherapie. Psychotherapie in een spirituele context.

Voor meer info: www.zijnsorientatie.nl

 

Hier kun je kijken naar een mooie uitleg van Hans Knibbe over hoe onze Zijnsgrond zich verhoudt met onze psyche.

 

Ontdek
dat je ware aard oneindig veel ruimer is dan je denkt.
Hoe is het om dit
als uitgangspunt te nemen in je leven?
Ik ben graag je begeleider.suzanna